Pořádáme pravidelné konverzační kurzy ve spolupráci s jazykovou školou Králíčkova výuka jazyků.