Vzájemná inkluze mezi zrakově postiženými a vidícími

V rámci programu Evropského sboru solidarity zaštiťuje spolek Envik Solidární projekt 5 mladých lidí s názvem Vzájemná inkluze mezi zrakově postiženými a vidícími.  

O projektu

Projekt je zaměřen na začlenění lidí se zrakovým postižením do aktivit u koní, mezi osoby bez zdravotního omezení a zároveň se snaží vidícím přiblížit jejich život a ukázat cesty vzájemné pomoci.

Mnoho  lidí se domnívá, že pomůže nevidícímu přes cestu tím, že ho aktivně vezme za ruku a někam odvede. Cestou se diví, že společně vráží do okolních lidí. Platí to konkrétně i obrazně a my už víme, že je to mylná představa o realitě ze světa nevidících. Po prvních společných setkáních jsme zjistili, že se od nich máme co učit. 

Cíl projektu

  • pomoci začlenit lidi se zrakovým postižením do společnosti
  • ukázat jim možnosti a výhody aktivního trávení volného času
  • rozšířit povědomí o problematice lidí se zrakovým postižením
  • naučit vidící aktivně a bez zábran se s těmito lidmi bavit a pomáhat jim
  • posílit soudržnost a solidaritu ve společnosti
  • podpořit vzájemnou inkluzi

Jak projekt probíhá

V rámci projektu je naplánováno několik setkání u koní se zrakově postiženými, na kterých se navzájem seznámíme a naučíme se spolupracovat. Tato setkávání vyvrcholí akcí ZKUSIL JSEM TO VE TMĚ, na které nevidící připraví úkoly pro své vidomé kolegy. Úkoly, které jsou za normálních okolností banální, ale promění se v často neřešitelný úkol, pokud jej budou provádět bez použití svého zraku. Tato akce je určena rovněž pro širší veřejnost a uskuteční se v srpnu. O termínu Vás budeme informovat.

První setkání proběhlo v pondělí 4. května 2020. Vzájemně jsme se začali učit a pro obě skupiny bylo setkání velkým přínosem. Zúčastněné osoby se zrakovým postižením jsme seznámili s vybranými koňmi, seznámili je se základní teorii spojenou s jejich chovem a péčí o ně. Vyzkoušeli si koně vyčistit i osedlat, pomazlili je a kdo se na to cítil, byl na projížďce.

    

Další setkání, na které tímto všechny srdečně zveme se uskuteční v pondělí 15. 6. 2020 od 17 hodin v areálu spolku v Podolí Na kopci (GPS: 49.1964822N, 16.7247439E).

Na tomto setkání proběhne speciální beseda o životě nevidomých lidí. Dozvíme se o tom, co vidí nevidomí, jak vnímají a pohybují se ve venkovním prostření, o pomůckách pro ně určených a v neposlední řadě o tom, jak jim mohou vidící nabídnout účinnou pomoc. Během besedy se můžete na cokoli zeptat.

 

Chcete se s námi podílet na dalších podobných projektech? Je Vám 18 – 30 let? Neváhejte nás kontaktovat.

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Solidární projekty jsou výzvou pro mladé lidi, kteří chtějí pozitivně ovlivnit své okolí, posílit vzájemné porozumění místní komunity, podpořit lokální občanský rozvoj, být iniciativní a inspirovat i ostatní okolo sebe.