Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Vzájemná inkluze mezi zrakově postiženými a vidícími

V rámci programu Evropského sboru solidarity zaštiťuje spolek Envik Solidární projekt 5 mladých lidí s názvem Vzájemná inkluze mezi zrakově postiženými a vidícími.  

O projektu

Projekt je zaměřen na začlenění lidí se zrakovým postižením do aktivit u koní, mezi osoby bez zdravotního omezení a zároveň se snaží vidícím přiblížit jejich život a ukázat cesty vzájemné pomoci.

Mnoho  lidí se domnívá, že pomůže nevidícímu přes cestu tím, že ho aktivně vezme za ruku a někam odvede. Cestou se diví, že společně vráží do okolních lidí. Platí to konkrétně i obrazně a my už víme, že je to mylná představa o realitě ze světa nevidících. Po prvních společných setkáních jsme zjistili, že se od nich máme co učit. 

Cíl projektu

  • pomoci začlenit lidi se zrakovým postižením do společnosti
  • ukázat jim možnosti a výhody aktivního trávení volného času
  • rozšířit povědomí o problematice lidí se zrakovým postižením
  • naučit vidící aktivně a bez zábran se s těmito lidmi bavit a pomáhat jim
  • posílit soudržnost a solidaritu ve společnosti
  • podpořit vzájemnou inkluzi

Jak projekt probíhá

V rámci projektu je naplánováno několik setkání u koní se zrakově postiženými, na kterých se navzájem seznámíme a naučíme se spolupracovat. Tato setkávání vyvrcholí akcí ZKUS TO VE TMĚ, na které nevidící připraví úkoly pro své vidomé kolegy. Úkoly, které jsou za normálních okolností banální, ale promění se v často neřešitelný úkol, pokud jej budou provádět bez použití svého zraku. Tato akce je určena rovněž pro širší veřejnost a uskuteční se 30. srpna 2020 od 15 hodin - více informací v sekci Kalendář akcí

První setkání proběhlo v pondělí 4. května 2020. Vzájemně jsme se začali učit a pro obě skupiny bylo setkání velkým přínosem. Zúčastněné osoby se zrakovým postižením jsme seznámili s vybranými koňmi, seznámili je se základní teorii spojenou s jejich chovem a péčí o ně. Vyzkoušeli si koně vyčistit i osedlat, pomazlili je a kdo se na to cítil, byl na projížďce.

    

Druhé setkání, na kterém proběhla speciální beseda o životě nevidomých bylo v pondělí 15. 6. 2020. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o tom, jak lidé se zrakovým postižením vnímají svět, jak se pohybují ve venkovním prostředí, o pomůckách pro ně určených - některé jsme si mohli i vyzkoušet. V neposlední řadě teď již víme, jak nabídnout a poskytnout účinnou pomoc. Jak nevidomého oslovit, jak jej vést, usadit na židli, co potřebuje o okolí, ve kterém se pohybuje vědět. Seznámili jsme se s Braillovým písmem i obrázky pro nevidomé, vyzkoušeli si nalít vodu nebo rozeznat různé vůně bez použití zraku.

        

Další setkání se potom uskutečnila ve čtvrtky 16. 7. 2020 a 23. 7. 2020 a byla opět plná zajímavých informací i úkolů. Zejména děti bavilo vyzkoušet si bez pomoci zraku například chůzi se slepeckou holí, nalévání vody, rozpoznávání různých předmětů a vůní, čtení i psaní Braillova písma aj.

       

 

Chcete se s námi podílet na dalších podobných projektech? Je Vám 18 – 30 let? Neváhejte nás kontaktovat.

Spolufinancováno Evropským sborem solidarity Evropské unie.

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Solidární projekty jsou výzvou pro mladé lidi, kteří chtějí pozitivně ovlivnit své okolí, posílit vzájemné porozumění místní komunity, podpořit lokální občanský rozvoj, být iniciativní a inspirovat i ostatní okolo sebe.