Jak pomáhat nevidomým při sportu

Náš projekt umožní osobám se zrakovým postižením zapojit se do sportovních aktivit, které jsou pro ně jinak nedostupné. Zprostředkuje jim cyklistiku pomocí jízdy na tandemovém kole za pomoci vidícího spolujezdce. Sport a trávení času venku v přírodě v přátelském kolektivu bude mít pozitivní vliv na jejich zdraví, sociální začlenění i sebeúctu a sebedůvěru. Tímto chceme dosáhnout také toho, že se do budoucna nebudou bát zkoušet nové věci a aktivně se zapojovat do různých aktivit.

Chceme rovněž propagovat cyklistiku pro nevidomé a zasloužit se o to, aby co nejvíce osob se zrakovým postižením dozvědělo o těchto možnostech a osobně se zapojilo. Zároveň co nejvíce vidících poznalo, že tito lidé mohou dělat prakticky cokoli, nejsou v podstatě ničím jiní a není potřeba se jich stranit nebo bát se jim pomoci. Chceme všem ukázat nejen, že je to možné, ale také obohacující a zábavné.

Okolí zázemí spolku Envik nabízí ideální podmínky pro uskutečnění těchto jízd. Mariánské údolí a údolí Říčky se vyznačuje především rovinatým terénem na zpevněných cestách vhodných pro začátečníky s množstvím míst vhodným k odpočinku či občerstvení se.