Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.

ENVIK z. s. je nestátní nezisková organizace, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. Hlavním cílem spolku je vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času v přírodě a v souladu s přírodou. Vést děti, mládež, ale i dospělé, k pozitivnímu vztahu a vědomé ochraně prostředí, ve kterém žijeme.

Za tímto účelem organizujeme volnočasové kroužky, jednodenní a víkendové volnočasové i výukové akce, společensko kulturní setkání či prázdninové tábory. Veškeré aktivity probíhají především v přírodě. Organizujeme především rybářský kroužek a kempy, cyklistický kroužek a chovatelský kroužek se zaměřením na péči o koně. Zajišťujeme také aktivity vhodné pro osoby se zdravotním omezením.

Jako samostatný spolek vznikl ENVIK v roce 2018. Do té doby organizoval své aktivity jako samostatná sekce spolku Arpitha. Arpitha se věnuje především výuce jezdectví, nicméně z jejího zaměření a snahy využít získaných zkušeností vyplynuly další aktivity. Nemalou mírou k tomu přispěl i zájem rodičů.