Hlavním cílem spolku ENVIK je vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času v přírodě, v souladu s přírodou. Vést děti, dospívající mládež, ale i dospělé k pozitivnímu vztahu a potřebě ochrany prostředí, ve kterém žijeme.

Za tímto účelem organizujeme volnočasové kroužky, jednodenní akce volnočasové i výukové, společensko kulturní akce, vše spojeno s přírodou, pobytem v přírodě, se zvířaty, 

ENVIK, to je environmentální výukové středisko se spoustou zábavy, poznání, nových přátelství.

Trochu z historie:

Spolek Envik vznikl v roce 2018 jako samostatná nezisková organizace. Do svého vzniku ENVIK organizoval své aktivity jako samostatná sekce spolku Arpitha. Spolek Arpitha se věnuje především výuce jezdectví, plní však funkci i volnočasových aktivit. Tyto vedlejší aktivity vyplynuly z jeho zaměření, ale také se snahy využít získaných zkušeností s prací s mládeží, ze zájmu rodičů o úmístění sourozenců jezdeckých členů spolku Arpitha. A tak vznikly rybářské kempy, následoval rybářský kroužek spojený s cyklistikou, chovatelský kroužek, environmentální kroužek s turistikou. Organizujeme společné aktivity vhodné i pro osoby se zdravotním omezením. Vzhledem k tomu, že aktivity probíhají převážně v terénu a mezi zvířaty, je třeba vždy individální domluva a předání potřebných informací lektorovi z důvodu zajištění bezpečnosti.