ENVIK z. s. je nestátní nezisková organizace, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. Hlavním cílem spolku je vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času v přírodě a v souladu s přírodou. Vést děti, mládež, ale i dospělé, k pozitivnímu vztahu a vědomé ochraně prostředí, ve kterém žijeme.

Za tímto účelem organizujeme volnočasové kroužky, jednodenní a víkendové volnočasové i výukové akce, společensko kulturní setkání či prázdninové tábory. Veškeré aktivity probíhají především v přírodě. Oblíbený Oblíbené jsou rybářské kempy, cyklistické výlety, chovatelský kroužek se zaměřením na péči o koně a hospodářská zvířata. Aktivity přizpůsobujeme a připravujeme ipro osoby se zdravotním omezením.

Jako samostatný spolek vznikl ENVIK v roce 2018. Do té doby organizoval své aktivity jako samostatná sekce spolku Arpitha, která se věnuje především jezdectví.

Podporují nás                                                

Odbor školství a mládeže,Odbor životního prostředí