Vzdělávací programy pro základní školy

Vzdělávací oblasti:

1. ČLOVĚK A PŘÍRODA
2. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
3. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Programy lze dále využít při uplatňování průřezového tématu:

- ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí
- OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Kooperace a kompetice, Hodnoty, Postoje

PROGRAMY VYCHÁZÍ Z RVP (Rámcové vzdělávací programy)

CENA:   70,-Kč/žák
POJIŠTĚNÍ: pojištění skupiny v rámci programu
URČEN PRO: mateřské a základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
POČET ÚČASTNÍKŮ: 10-30 dětí (při vyšším počtu práce ve 2-3 skupinách dle domluvy s pedagogem)
ČAS:      9:00-12:00(13:00) hod + opékání špekáčků, oběd (krabičky, sendviče apod.) strava není v základní ceně
               Pozn.: možnost úpravy dle požadavků pedagoga
KDE: Podolí u Brna – venku v přírodě. 20m od rybníku u Zukalova mlýna. (např. 40min. z hl. nádraží)
ZÁZEMÍ: Program probíhá v areálu u koní, koně jsou ve vyhrazeném prostoru, kontakt s koněm je pouze organizovaný. V případě nepříznivého počasí je k dispozici vojenský stan s lavicemi a vnitřním osvětlením. Suché WC. Voda pro mytí rukou a pitná voda pro doplnění účastníkům programu.

LEKTOŘI: Vzdělání: cvičitel koní, pedagog volného času. Praxe s prací ve skupině, výukou dětí ve volnočasových aktivitách, s výukou jezdectví a péče o koně. Počet lektorů: dle velikosti skupin 1-2.

S SEBOU: sportovní oblečení a pevnou obuv. Svačinu, pití. V případě ježdění/vodění na koních jsou k dispozici k zapůjčení jezdecké helmy v rámci programu.

KONTAKTNÍ INFORMACE: ENVIK z.s., Kostelíček 16, 628 00 Brno. IČO: 07934815. www.envik.cz
                                         místo konání : areál Podolí,u Zukalova mlýna
KONTAKTNÍ OSOBA: Martina Hasoňová, tel: 608862580. Mail: info@envik.cz